Menu

MOŽDA

Možda je sve samo san,
ti i ja, nebo i život,
dualizam u kojem se uz rekvijem
klizaju robovi ljubavi i mržnje,
plešu crne i bijele marame
na grobljima ostvarenih želja.
Možda je svijet
samo dno vazdušnog okeana,
u kojem ne možeš načiniti pravi korak,
jer po vazduhu ne možeš
roniti i govoriti istovremeno...
Svijet u kojem tvoriš misao o sebi,
nekom tamo Egu
u mreži saznanja,
o tome da Mjesec zaista postoji,
o jatima crnih, malenih ptica
na crvenom zalasku,
tebi jedinog,
velikog Sunca.
Možda je sve samo strah  
da ne iščezne tavanica
što štiti od hladnoće,
ogledalo u kojem posmatraš odraz zvijezda
dok svjetlost tvog tijela
putuje u prošlost...
Možda je sve samo ideja o ljubavi i sreći,
toplini doma i zagrljaju tijela,
melodiji veza i čvrstoj vjeri
da ne smiješ iznevjeriti
šansu da voliš.

Moskva, 2019