Menu

KARETA

KARETA

Kareta je kažeš
samo ruski naziv za sreću,
za pjesnika
na točkovima balade,
za minule puteve
propijenih snova
za tople rukavice
na sjedištima bola.
Povozka što nosi
kofere od nara,
sokove od tijela
nesvitale zore,
izgled suncokreta
u melodiji pokreta
na vrelim stazama
južnih strana.

Kareta je kažeš
mjesto gdje griješ dušu
od promrzlih polja
i vapaja trave
za suncem,
za plavim,
za svjetlom
za pušistom oazom
surove magle.  
Za sjećanja pjesnika
na minule gradove
listopadne šešire
banke od hartija
drvenih stabala,
na redove za čin
prvog koraka.

Kareta je kuća
koja vozi nade
košulje od lana
za mirise sijena
za pokoj duše
hrišćanskih polja
zlatnih oštrica
ražanog blaga.

Kareta je kažeš
samo ruski naziv za sreću
u kojoj možeš biti
fijaker, putnik, kuznjec
ili pjesnik.

MOSKVA 2019