Menu

SVJETLOST ISTINE

Još je Platon u svojem «mitu o pećini» govorio da čovjek koji izlazi iz pećine na svjetlost istine, tek tada ovladava pravim znanjem. Neposredna veza sa Bogom ostvaruje se u duši čovjeka a ne u svijetu koji ga okružuje. Ovo je problem, koji je uprkos tome što su prošle hiljade godina od vremena Platona, još uvijek veoma važan za čovječanstvo.

Veza sa Bogom, ima veći značaj nego realnost svijeta. Ono što vidimo nije potpuna realnost. Ono što vidimo unutar sebe jeste naša jedina realnost u kojoj je moguće ostvariti vezu sa Bogom.

Platonova pećina je zapravo naša realnost u kojoj živimo. A izlazak iz pećine je svjetlost istine koja se nalazi unutar nas. Ta istina se ogleda u našem znanju da je čitav svemir zapravo veza sa Bogom sazdana unutar nas samih.