Menu

TRAG

TRAG

Kad naučiš da čitaš a da ti za to nisu potrebna slova,
jer u pismu srca piše se bez njih;
naučićeš da slušaš i bez praznovjerja
razumijet ćeš mudrost onog koji ćuti.

Kad pomogneš onome ko nije ti pomogao,
i od toga ne stvoriš igru rivala
oprosti i onome ko nije se pokajao,
jer oprost je djelo tvog morala.

Kad pohvališ onog ko pohvaliti ne umije,
i zato nemaš neki pokvareni cilj;
Ne govori o gorima da bi sebe uzdigao
i utolio sujete nemir.

Kad poljubiš gubavca i gadno ti ne bude,
jer time bezbolna postaće mu rana;
zagrli i prosjaka pa neka ti se čude,
jer žalost je slabih tamna strana.

Kad prevariš da bi prevarenom pomogao,
sam pred sobom ti se ne postidi.
Pokloni ono što si godinama sakupljao
ali u tome ti korist ne vidi.

Kad izgubiš ono u šta si se kleo,
kao nevjernik smrti se ne predaj!
Blagodari onog ko ti je ukrao,
jer ukrasti ti ne mogu ono što je suđeno.

Povjeruj u više kad najniže padaš,
jer od niskog gradi se visoko;
Ostvari ali nastaviš da sanjaš,
jer rađanje je tek novi početak.

Kad okupaš se u zlatu ti s drugima se ne mjeri,
jer mjera je zavidnosti vrlina;
Ne hvali se djelima svojim,
u skromnosti je njihova jačina.

Kad budu ti važni Oskari i Nobelove premije,
zlatne palme, lavovi i globusi;
Neka ti ne budu iznad svega
priznanja, uzdisaji i aplauzi.
Kad ohrabriš bezruke da plivati mogu,
i sa gluvima zapjevaš pred cijelim svijetom.
Dokažeš gospodarima da ljubiti mogu
i daš im svoju riječ zavjetom.

Kad zaštitiš hladom sunčevu sjenku,
svjetlu pokloniš svjetlost a tami pokloniš mrak,
poneseš se jednako prema svakom čovjeku
Znaćeš da na Zemlji ti si ostavio TRAG!

BUDVA 2018