Menu

PRIDE and INTENTIONS

Roman "PRIDE AND INTENTIONS" biće objavljen 16. juna 2021 od strane američkog izdavača iz Njujorka "The Wild Rose Press".

Za informacije o pravu na prevod možete kontaktirati RJMorris@thewildrosepress.com