Menu

The Salvador Dali Formula and Centre d'Estudis Dalinians / Fundació Gala-Salvador Dalí

Roman THE SALVADOR DALI FORMULA koji je 2023 objavljen an engleskom jeziku,
uvršten je u dokumentarnu kolekciju
jedinog i pravog nasljednika i zaštitnika autorskih prava
umjetnika Salvadora Dalija u Figuerasu.

Centre d'Estudis Dalinians / Fundació Gala-Salvador Dalí
www.salvador-dali.org